Životno osiguranje                početna  | besplatna ponuda | Forum | više o osiguranju | o nama | kontakt  

besplatna ponuda za životno osiguranje
logo zivotno osiguranje
  • Popunjavanjem formulara  možete besplatno dobiti punudu za  životno osiguranja
  • Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd  osiguranje je najstarija austrijska osiguravajuća kompanija, sa  tradicijom poslovanja dužom od 211 godina
  • U Srbiji Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd osiguranje prisutno je od 1987. godine
  • Životno osiguranje ima štedni karakter jer se po isteku osiguranog perioda isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit
  • Premiju osiguranja je moguće plaćati mesečno, kvartalno, polugodišnje ili godišnje
  • Ozbiljna politika reosiguranja i posvećenost zaštiti rizika
  • Preuzmite besplatnu ponudu za životno osiguranje kod Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd osiguranja

Važnost životnog osiguranja

Niko ne želi misliti o smrti ili invalidnosti, ali realnost je  da porodici može  biti potrebna finansijska podrška u situaciji kada vi ne bi bili  tu da se za to pobrinete. Da li bi finansijska sigurnost porodice bila očuvana u slučaju vaše prerane smrti?  Da li bi deca mogla ići na fakultet? Uzeli ste kredit za stan, automobil, gotovinski kredit? Vaši prihodi omogućavaju porodici normalan život?   Šta će se desiti ukoliko vaša porodica ostane bez vaših prihoda?  

Sa polisom životnog osiguranja možete biti mirni u vezi ovih pitanja. Životno osiguranje osigurava vaše prihode i predstavlja dodatni prihod kada dođe vreme za penziju .  Ukoliko neko  finansijski zavisi  od vas, gotovo je sigurno da vam je životno osiguranje potrebno.  


Štednja kroz životno osiguranje

Životno osiguranje je način štednje jer se po isteku osiguranog perioda isplaćuje osigurana suma uvećana za dobit. Na ovaj način  obezbeđujete sebi finansijski sigurniju starost i stvarate kapital koji se može iskoristiti za doživotnu rentu ili se može podići odjedanput.

Tokom celog perioda štednje vaš život je osiguran.U slučaju smrti osiguranika, osiguranje zbrinjava članove njegove porodice i  isplaćuje celokupnu osiguranu sumu a ne samo onaj deo koji je do tada uplaćen, što predstavlja osnovnu razliku u odnosu na štednju u bankama.

Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine za ljude koje volite u situaciji ako vas više nema da biste brinuli o njima. Tu je da omogući novac za život vaše porodice u slučaju  prerane smrti zbog nesreće ili bolesti. 

Životno osiguranje je tu da se finansijski pobrine i za vas, tako što  predstavlja dodatni izvor prihoda. Po isteku osiguranog perioda uplaćeni novac uvećan za dobit  može se podići ili pretvoriti u doživotnu rentu i tako omogućiti bolji životni standard.
zivotno osiguranje ponuda

Da li se možemo osloniti na državnu penziju?

Odnos broja radnika i penzionera je blizu 1:1 što nije održiv sistem. Već godinama unazad značajan deo penzija se ne isplaćuje iz penzionog fonda već se dotira iz budžeta koji je značajno  finansiran kreditima, privatizacionim i drugim privremenim prihodima. U budućnosti je moguće obustavljanje ovakvog načina finansiranja penzija i njhovo spuštanje na realan nivo.

Štednja kroz program životnog je pravi izbor da obezbedite sebi dodatni izvor prihoda u periodu kad prestanete da radite, i da ne zavisite jedino od penzije koju isplaćuje država. Popunite obrazac da bi ste dobili ponudu.